வவுனியாவில் வர்த்தக நிலையங்களில் நிறைய காலமாக பொருட்கொள்ளையில் ஈடுபட்டு வந்த இரண்டு பெண்கள் சிசிரிவி கமராவின் உதவியுடன் பிடிபட்டுள்ளதுடன், திருடப்பட்ட பொருட்களும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

வவுனியாவில் வர்த்தக நிலையங்களில் நிறைய காலமாக பொருட்கொள்ளையில் ஈடுபட்டு வந்த இரண்டு பெண்கள் சிசிரிவி கமராவின் உதவியுடன் பிடிபட்டுள்ளதுடன், திருடப்பட்ட பொருட்களும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது

Posted by அதிர்வு நியூஸ் on Saturday, May 9, 2020