பகலில் சிலர் போதகர்கள் இருப்பார்கள், இரவில் கன்னியாஸ்திரிகளோடு இருப்பார்கள்.

இந்த புகைப்படங்களுக்கு நாங்கள் எந்த ஒரு விளக்கத்தையும் கொடுக்க தேவை இல்லை

இடம் கேரளா