யாழ் மாதகலில் கல அக்காவின் அந்தரங்க உறுப்பை இளைஞர்கள் பதம் பார்த்ததாகவும் இதனால் தனது உறுப்புகளை பாது காப்பதற்காக ஜனாதிபதக்கு கடிதம் எழுத போவதாக தனியார் ஊடகம் ஒன்றிற்கு கல அக்கா வழங்கிய நேர்காணலை கீழே தந்துள்ளோம்

தமிழ் ஆயுதக் குழுக்களினால் எனது கட்சி உறுப்பினர்களுக்கு கொலை மிரட்டல்

Posted by UNP Jaffna News on Monday, July 6, 2020