கருணாவை நகத்தால் பிராண்டிய விலை மாது- ஹோட்டலில் வைத்து காசு கொடுக்கவில்லையாம்

ஆழும் கட்சியிலும் இல்லாமல், எதிர்கட்சியிலும் இல்லாமல் அந்தரத்தில் தொங்கி அலையும் கருணாவின் நிலை மிக மிக கவலைக்கு இடம். அடிக்கடி ஹோட்டல் அறையை வாடகைக்கு எடுத்து, விலை மாதுக்களோடு சல்லாபமாக இருப்பதே இவர் செய்யும் வேலையாக உள்ளது. சிலவேளைகளில் கையில் காசு இல்லை, பின்னர் தருகிறேன் என்று கூறி, விலை மாதுக்களை அனுப்பி விடுவாராம். அப்படியான ஒரு சம்பவம் சமீபத்தில் நடந்துள்ளது. ஹோட்டலுக்கு ஒரு பெண்ணை வரவளைத்து. உல்லாசமாக இருந்து விட்டு, காசைக் கொடுக்கவில்லை. இதனால் குறித்த பெண் ஆத்திரமடைந்து கருணாவின் கரிய முகத்தில் , நகத்தால் கீறியுள்ளார். அங்கே பெரும் களோபர நிலை தோன்றியதாக கருணாவுக்கு நெருக்கமான சிலர் அதிர்வு இணையத்திற்கு தெரிவித்து. ஆதார புகைப்படத்தையும் அனுப்பி உள்ளார்கள்.

Related Posts